Касови апарати ОРГТЕХНИКА - Силистра

ФИРМЕНИ СЕРТИФИКАТИ

Международен сертификат на BUREAU VERITAS Сертифициране с акредитация на UKAS (Обединено кралство) за съответствие на системата за управление с изискванията на ISO 9001: 2008 по отношение на проектирането, производството и продажбата на електронни изделия от "ОРГТЕХНИКА" -АД.

 

Сертификат за акредитация от Българска служба за акредитация на Централна изпитвателна лаборатория при "ОРГТЕХНИКА" -АД в съответствие с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025: 2006.

About Us

 • About Orgtechnica Ltd.
 • News
 • Service News
 • Careers
 • Contacts

Distributors

 • Sofia
 • Plovdiv
 • Varna
 • Ruse
 • Burgas
 • Silistra

Software

 • Service software
 • Interface
 • Drivers
 • Other

Support

 • Online Support
 • Engineering
 • Telephone: 086 813 304

Services

 • Design
 • Building Systems
 • Engineering
 • Training